Jeanette Krantz Adner
Sångpedagog och röstcoach
Jag jobbar som sångpedagog på Lunds dans o Musikalgymnasium men också som frilansande sång- och röstcoach på folkhögskolor i Skåne.
På helger driver jag kurser i sång enligt CVT (Complete Vocal Technique) – VoiceCare.
Utbildning
  • CVT , Complete Vocal Technique i Köpenhamn, 3-år, certifierad sånglärare. https://completevocal.institute/
  • Malmö Musikhögskola

Jobbar som

  • Sångpedagog på Lunds Dans-o Musikal Gymnasium www.lundsdansomusikal.se
  • Körledare i kören Le Ceour i Lund

men även

  • frilansar som sångpedagog
  • sångerska