Jeanette Krantz Adner
Sångpedagog och röstcoach
Jag jobbar som sångpedagog på Lunds dans o Musikalgymnasium men också som frilansande sång- och röstcoach på folkhögskolor i Skåne.
På helger driver jag kurser i sång enligt CVT (Complete Vocal Technique) – VoiceCare.
Utbildning
  • CVT , Complete Vocal Technique i Köpenhamn, 3-år, certifierad sånglärare. https://completevocal.institute/
  • Malmö Musikhögskola

Jobbar som

  • Sångpedagog på Lunds Dans-o Musikal Gymnasium www.lundsdansomusikal.se

men även

  • frilansar som sångpedagog
  • sångerska

Utbildningar:

Skurups Folkhögskola, jazzlinjen

Musikhögskolan, GG-variant, Grundskola o Gymnasium, musiklärarutbildning

Musikhögskolan, pedagogik för redan utexaminerade musiklärare

CVI, 3-års sångutbildning i Köpenhamn, sångpedagog, update 2019, 2023

Anställningar:

Skånska Operan, Malmö 1993

Polhemskolan, Lund 1994-2000

Lunds Montessorigrundskola F-9, 2001-2004

Lunds Dans o Musikalgymnasium,  2006 –

Nöjesteatern i Malmö

Östra Grevies musikallinje, 2015-2018

Östra Grevie, kurs i Röst och kropp 2018-2020

Fridhems teaterlinje, Svalöv 2019

Skurups Folkhögskola, sommarkurs i CVT 2022, 2023

Sceniska och Övriga arbeten:

Körledare, Medborgarskolan i Lund

Scenograf, Pipedreams uppsättningar så som ”Prinsen av Egypten” vid 2 tillfällen

Skådespelare i Pipedreams uppsättning av Ronja Rövardotter och Prinsen av Egypten

Musikalartist i uppsättningar av Jan-Erik Sääfs farser: Rut Gaffelkroks våldnad , Blomsmör och statuter , Gycklare och Hycklare och Mycket väsen för ingenting.

Sångcoach för Emus, (Eslövs musikaliska sällskap), Månteatern i Lund, enskilda skådespelare.

Text och musikledare på Barn och Ungdomspsykiatrin, utredningsavdelningen, BUP avd. C i Lund  under sex år.

Sångkonserter med ”Mustiga Musikaler” med Helena Widell och Annika Bjelk Wahlberg 2017-

Utlåning av röst till inspelningar för musikteateruppsättningar

Privatelever i sång.

Separata konstutställningar såväl som samutställningar och jurybedömda utställningar.

Mary i musikalen ”Haunted” i Ås, Norge 2017 och 2018

Körledare för Le Ceour, Lund 2003 – 2022

Driver CVT helgkurser i egen regi. Hälsosam sångteknik/ VoiceCare, www.jeanetteka.se

Andra pedagogiska och konstnärliga uppdrag: 

Jag startade 1998 Teater LUKKAN, Lunds Ungs Konstnärer KAN och var verksam som Konstnärlig ledare, sångpedagog, scenograf och undervisande ledare. Teater LUKKAN bedrev teater och musikalkurser på kvällstid och vi skrev uppsättningar som framfördes i Folkets Park i Lund och som var ute på Skåneturne.

Många barn och ungdomsmusikaler har skapats så som bl.a ”Farväl Peter Pan” som köptes av Lunds kommun inför Milleniumfirandet och visades för 2000 barn, Gycklare och Hycklare som gick på turne och Peter Nova, en rockig ungdomsmusikal. Sidan om uppsättningarna bedrevs utbildning för barn och ungdomar mellan 6 – 20 år. Verksamheten finns fortfarande kvar med teater som det största innehållet.

Jag har också gjort pedagogiska uppsättningar i grundskolor i Skåne för att motverka mobbing och skapa ”vi-känsla”  bla i Bara och Klågerup.

Jeanette Krantz Adner

Nisbethsgatan 8

272 31 Simrishamn

0707-677267